Çoğu Kuruluşta Bulunan On İki İş Sistemi

İş Sistemleri, İş Sisteminin daha geniş amacını sağlayan bir değer önerisi sağlamak için iş akışını birbirine bağlayan bitişik iş süreçlerinden oluşur. Sistem, İş Sisteminin daha geniş amacını sağlayan bir değer önerisi sağlamak için iş akışını birbirine bağlayan bitişik iş süreçlerinden oluşur. İş Sistemleri genellikle Tedarik veya Finans gibi bölüm adlarıyla tanımlanır. Boyut, şekil veya endüstri ne olursa olsun, herhangi bir kuruluşu tanımlamak için on iki standart iş sistemi kullanılabilmektedir. Her iş sisteminin genişliği ve derinliği şirkete göre değişebilir, ancak temel iş akışı, bağlantı ve ilişkiler büyük ölçüde aynı kalır.

harun saraç sistem danışmanlığı

Sistemde Kullanılan ONİKİ yapı:

1-Kurumsal Yönetim Sistemi, şirket stratejisi sunar, şirket puan kartını oluşturur, birleşme ve satın alma faaliyetlerini yürütür ve yapılandırılmış yönetim incelemesi yoluyla organizasyon performansını izler.
2-Finansal Yönetim Sistemi, finansal işlemler, muhasebe ve finansal ölçümler dahil olmak üzere işletme yoluyla sermaye akışını yönetir ve izler.
3-Tesis Yönetim Sistemi, uygun bir çalışma ortamı sağlamak için kurumsal tesisleri satın alır, geliştirir, inşa eder ve bakımını yapar.
4-Ekipman Yönetim Sistemi, firmanın değer teklifini sunmak için kullanılan ekipmanı belirler, kurar, kalibre eder ve bakımını yapar.
5-Çalışan Yönetim Sistemi, atanan organizasyon sorumluluklarını yerine getirebilecek yetenekli personel sağlamak için çalışanları kalifiye eder, işe alır, izler, geliştirir ve fesheder.
6-Bilgi Yönetim Sistemi, elektronik ve web dahil iş gereklilikleriyle ilgili bilgi, güvenlik ve verileri kontrol eder.
7-Müşteri Geliştirme Sistemi, yeni müşteri adayı ile ilk temastan veya ürün veya hizmetler için birinci siparişe kadar sürekli müşteri yönetimi ve bakımı ile müşteri deneyimini yönetir.
8-Ürün Geliştirme Sistemi, yeni ürün ve hizmetleri tasarlar, planlar, geliştirir, test eder ve sunar, ayrıca daha önce aktif olan ürün ve hizmetleri de geçersiz kılar.
9-Tedarikçi Geliştirme Sistemi, yeterlilik, kurulum, iletişim, geliştirme ve yönetimden diskalifiye etmeye kadar tüm tedarikçi yaşam döngüsünü kapsayan malzeme ve hizmet tedarikçilerini işletmeye yönetir ve izler.
10-Operasyon Yönetim Sistemi, ürün ve hizmet kalitesi, yanıt verebilirlik ve ekonomik değer dahil olmak üzere müşteri değerinin kurumsal olarak oluşturulmasını yürütür, sunar ve yönetir.
11-Servis Yönetim Sistemi, kurulum, bakım ve servis yönetimi ile müşteri takibi, şikayet yönetimi ve çözümü dahil olmak üzere üretim ve sonrası hizmetleri yönetir.
12-Geliştirme Yönetim Sistemi, ürünler, hizmetler ve süreçler, müşteri geri bildirimi ve yanıtı, fırsat analizi ve düzeltici eylem dahil olmak üzere kurumsal performans iyileştirmesini organize eder, yönetir ve izler.